Over Passionate Bulkboek

Passionate Bulkboek is dé leesspecialist voor het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en pabo. Met 25 jaar ervaring in leesbevordering en literatuuronderwijs bieden onze programma’s verrijkingen op de curricula van het schoolvak Nederlands.

De organisatie ontwikkelt programma’s met als doel jongeren te interesseren voor culturele uitingen in het algemeen en letteren in het bijzonder. Write Now! wordt als vrijetijdsactiviteit parallel georganiseerd aan een hele reeks educatieve programma’s in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zoals de Jonge Jury, de Inktaap en Er Was Eens.

Anno 2022 is Passionate Bulkboek, naast Write Now!, verantwoordelijk voor de educatieve programma’s De InktaapDe Jonge JuryDag van de Literatuur, Dag van het LiteratuuronderwijsPabo Leest!Er Was Eens en de Anna Blaman Prijs. Deze programma’s resulteren in circa dertig uitvoeringen op jaarbasis, uiteenlopend van een workshop schrijven voor vijftien jongeren in Groningen, de viering van de Jonge Jury Lokaal tot de Dag van de Literatuur voor vijfduizend scholieren in de Doelen te Rotterdam.